Jak obniżyć koszty budowy domu jednorodzinnego?

Obniżenie kosztów budowy domu jednorodzinnego

Koszt budowy nowego domu jednorodzinnego wzrósł w ostatnich dziesięciu latach ponad dwukrotnie. Wpływ na tą sytuację miały nie tylko zaburzenia na rynku kredytów hipotecznych, ale także wzrost ceny działek budowlanych oraz materiałów do budowy- zarówno tych na rynku polskim, jak i sprowadzanych od naszych zachodnich i południowych sąsiadów.

O ile obniżenie kosztów zakupu niektórych materiałów może być oczywistym krokiem do obniżenia ogólnej ceny domu, o tyle obniżenie kosztów administracyjnych, czy kosztów prowadzenia kredytu budowlanego nie jest już tak popularne wśród budujących się małżeństw. A jest to błąd, który kosztować nas może nawet 20% ogólnej ceny nieruchomości.

Bardzo często pomijanym sposobem uniknięcia niepotrzebnych kosztów jest płacenie przez budujących dom opłaty adiacenckiej, jaka naliczana jest przez Urząd Miasta lub Gminy osobom, które zakupiły działkę rolną a następnie przekształciły ją w budowlaną. Osoby takie wedle prawa obowiązuje wniesienie opłaty w wysokości 30% wzrostu wartości działki w stosunku do stanu sprzed przekształcenia.

Oprócz opłaty adiacenckiej czy kosztów materiałów budowlanych najłatwiejszym sposobem na obniżenie kosztów budowy domu jednorodzinnego jest cięcie niepotrzebnych kosztów kredytu hipotecznego. Koszt kredytu zaciągniętego przez osobę o niewielkiej wiedzy nt. funkcjonowania banków może być znacznie wyższy niż osoby która decyduje się na samodzielne negocjowanie warunków umowy hipotecznej z bankiem.

Jeśli wybierzemy kredyt hipoteczny za pomocą kalkulatora kredytowego, a dodatkowo przeprowadzimy z bankiem negocjacje, możemy liczyć na naprawdę tani kredyt hipoteczny i cieszyć się ratami znacznie niższymi, niż płacą chociażby nasi sąsiedzi.

Niebagatelny wpływ na koszt budowy ma też niewątpliwie samo przeprowadzenie procesu powstawania budynku. Coraz modniejsze staje się w naszym kraju nadzorowanie budowy przez inwestora. Nie mówimy tu oczywiście o nadzorze technicznym, ale o występowaniu właściciela domu w roli managera, który dba o porządek na placu budowy i pilnuje, by nie zostały zmarnowane żadne materiały budowlane, a praca wykonywana była terminowo.

Related posts

Leave a Comment